ககன்யான் திட்டத்திற்கு முன்பு டேட்டா ரிலே செயற்கைகோளை விண்ணுக்கு அனுப்பும் இஸ்ரோ..

ககன்யான் திட்டத்திற்கு முன்பு இஸ்ரோ ஒரு தரவு ரிலே செயற்கைகோளை ஏவ உள்ளது. இதன்மூலம் ககன்யான் திட்டத்துடன் இணைந்து அதனை கன்காணிக்க முடியும்.

மனிதனை விண்ணிற்கு அழைத்து செல்லும் ககன்யான் திட்டத்திற்காக 800 கோடி ஒதுக்கப்பட்டு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த திட்டத்தின் மூலம் மனிதனை விண்ணுக்கு அழைத்து சென்று மீண்டும் அழைத்து வரும் இந்த திட்டம் அடுத்த ஆண்டு செயல்படுத்தப்படும் என தெரிகிறது.

இதற்கு முன் ஆளில்லா செயற்கைகோள் திட்டம் இந்த ஆண்டு டிசம்பரில் தொடங்கப்பட உள்ளது. விண்ணில் உள்ள செயற்கைகோளுக்கு பூமியில் உள்ள தரை நிலையத்துடன் தொடர்பு இருந்தால் மட்டுமே செயற்கைகோள் தரை தளத்திற்கு தகவல்களை அனுப்பும்.

இந்த பிரச்சனையை சரிசெய்து செயற்கைகோளை தரை தளத்துடன் இணைத்து தொடர்பை ஏற்படுத்துவதே இந்த தரவு ரிலே செயற்கைகோள் ஆகும். அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான நாசா ஒரு வலுவான சொந்த டேடா ரிலே செயற்கைகோளை வைத்துள்ளது.

அதேபோல் இந்தியாவும் சொந்தமாக டேடா ரிலே செயற்கைகோளை விண்ணில் ஏவ உள்ளது. இதன்மூலம் ககன்யான் திட்டத்தை கண்காணிக்க முடியும். ஆஸ்திரேலிய தீவில் ஒரு தரை நிலையத்தை அமைப்பதற்காக இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் ஆஸ்திரேலியா உடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார்.

மேலும் ககன்யான் திட்டத்திற்காக பிரான்ஸ் விண்வெளி நிறுவனத்துடன் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளன. பிரான்ஸ் நிறுவனம் இந்திய விமான மருத்துவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கிறது. மேலும் சில உபகரணங்களையும் வழங்குகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *