மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் 6 நீர்மூழ்கி கப்பலை தயாரிக்க பாதுகாப்பு அமைச்சகம் ஒப்புதல்..

இந்திய கடற்படையை மேம்படுத்த மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் மூலம் ப்ராஜக்ட்-75 என்ற திட்டத்தின் கீழ் 43 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் 6 அதிநவீன நீர்மூழ்கி கப்பலை தயாரிக்க பாதுகாப்பு அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

சீன போர் கப்பல்களின் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்கவும், இந்திய கடற்படையின் வலிமையை அதிகரிக்கவும் 43 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் 6 நீர்மூழ்கி கப்பலை கட்டமைக்க பாதுகாப்பு அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இந்த நீர்மூழ்கி கப்பலை வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து தயாரிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவை சேர்ந்த மாசகான் டாக் மற்றும் L&T நிறுவனங்களும், 5 வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுடன் இணைந்து கட்டுமான பணி ஆரமிக்கப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இவை அணுசக்தியில் இயங்கக்கூடியதா அல்லது டீசலில் இயங்கக்கூடியதா என தெரிவிக்கப்படவில்லை.

இந்த நிலையில் இந்தியாவின் அணுசக்தியில் இயங்கக்கூடிய ஒரே நீர்மூழ்கி கப்பலான ஐஎன்எஸ் சக்ராவின் குத்தகை காலம் முடிவடைந்ததால் அதனை மீண்டும் ரஷ்யாவுக்கே அனுப்பப்பட உள்ளது.

கடந்த 2012 ஆம் ஆண்டு ரஷ்யாவின் அகுலா 2 நீர்மூழ்கி கப்பலை இந்தியா 10 வருட குத்தகைக்கு எடுத்தது. இந்த நிலையில் அதன் குத்தகைகாலம் முடிவடைந்த நிலையில் அதனை மீண்டும் ரஷ்யாவுக்கே அனுப்பப்பட உள்ளது. ஐஎன்எஸ் நீர்மூழ்கி கப்பலில் பராமரிப்பு பிரச்சனை இருப்பதால் அதன் குத்தகை காலத்தை நீட்டிக்கப்படவில்லை என கூறப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *