அந்நிய செலாவணி கையிருப்பில் ரஷ்யாவை பின்னுக்கு தள்ளி 4வது இடத்தை பிடித்த இந்தியா..

அந்நிய செலாவணி கையிருப்பில் சீனா, ஜப்பான், சுவிட்சர்லாந்தை தொடர்ந்து இந்தியா நான்காவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. ரஷ்யாவின் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு குறைந்ததால் நான்காம் இடத்தில் இருந்த ரஷ்யா

Read more