தாய்லாந்து எல்லையில் மியான்மர் இராணுவம் வான்வழி தாக்குதல்.. குழந்தைகள் உட்பட பலர் உயிரிழப்பு..

மியான்மர் இராணுவத்திற்கு எதிராக ஆயுதமேந்தி போராடி வரும் கரேன் போராட்ட குழு மீது தாய்லாந்து எல்லைக்கு அருகே உள்ள கிராமத்தில் மியான்மர் இராணுவம் வான்வழி தாக்குதல் நடத்தியுள்ளது.

Read more