சீனாவுக்கு எதிராக பிலிபைன்ஸ்க்கு பிரமோஸ் ஏவுகணையை வழங்கும் இந்தியா..

இந்தியா தனது பிரமோஸ் சூப்பர்சோனிக் ஏவுகணையை பிலிப்பைன்ஸுக்கு வழங்க உள்ளது. 2025 ஆம் ஆண்டில் ஆயுத ஏற்றுமதியில் 5 பில்லியன் டாலர் இலக்கை அடைய இந்த சூப்பர்சோனிக்

Read more