பீரங்கிகளை தாக்கி அழிக்கும் மிலன்-2T ஏவுகணையை இந்தியாவிலேயே தயாரிக்க திட்டம்..

இந்திய இராணுவத்தின் திறனை மேலும் அதிகரிக்கும் வகையில் மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் பீரங்கிகளை தாக்கி அழிக்கும் ஏவுகணைகளை இந்தியாவிலேயே தயாரிக்க பாதுகாப்புத்துறை திட்டமிட்டுள்ளது. இதன்

Read more