டிக்டாக் நிறுவனத்தின் வங்கி கணக்கை முடக்கியது மத்திய அரசு..

டிக்டாக் நிறுவனம் வரி ஏய்ப்பில் ஈடுபட்டதாக டிக்டாக்கின் தாய் நிறுவனமான பைட்டான்ஸ் நிறுவனத்தின் இந்தியாவில் உள்ள வங்கி கணக்கை மத்திய அரசு முடக்கியுள்ளது. கடந்த ஆண்டு எல்லையில்

Read more