கோவாவில் அமல் படுத்தப்பட்டுள்ள பொது சிவில் சட்டம் இந்தியாவுக்கே முன்னுதாரணமாக உள்ளது: S.A.பாப்டே

கோவாவில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள பொது சிவில் சட்டம் இந்தியாவுக்கே முன் உதாரணமாக இருப்பதாக தலைமை நீதிபதி பாப்டே பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார். கோவாவில் மும்பை உயர்நீதிமன்ற கிளையின் புதிய கட்டிட

Read more