இந்திய கடற்படையில் இணைக்கப்பட்டது லேண்டிங் கிராஃப்ட் யூடிலிட்டி L58 கப்பல்..

இந்திய கடற்படையில் இணைக்கப்பட்டது லேண்டிங் கிராஃப்ட் யூடிலிட்டி L58 கப்பல்.. இந்த கப்பல் பொதுத்துறை நிறுவனமான கொல்கத்தாவில் உள்ள கார்டன் ரீச் ஷிபில்டர்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் லிமிடெட்

Read more