கோதுமை ஏற்றுமதிக்கு தடை விதிக்கப்பட்ட பிறகு 18 லட்சம் டன் ஏற்றுமதி செய்த இந்தியா..?

மே 13 ஆம் தேதி தானிய ஏற்றுமதிக்கு தடை விதித்ததில் இருந்து பங்களாதேஷ் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் போன்ற 18 நாடுகளுக்கு இந்தியா 18 லட்சம் மெட்ரிக் டன்

Read more