பிரம்மோஸ், ஆகாஷ் வான் பாதுகாப்பு மற்றும் ரேடார்களை வாங்க உள்ள வியட்நாம்..?

இந்தியா-வியட்நாம் இராஜதந்திர உறவுகளை நிறுவி 50 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததை முன்னிட்டு பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மூன்று நாள் பயணமாக வியட்நாம் சென்றுள்ளார். மேலும் இந்தியா-வியட்நாம் இடையே

Read more