114 மல்டிரோல் போர் விமானங்களுடன் AMCA, LCA போர் விமானங்களும் விமானப்படையில் இணைப்பு.?

இந்திய விமானப்படை தலைவர் வி.ஆர்.சௌதாரி ஞாயிற்றுகிழமை பேட்டியில் கூறுகையில். மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் 114 மல்டி ரோல் போர் விமானங்களுடன் (MRFA) இந்திய விமானப்படை

Read more