எகிப்தை தொடர்ந்து இந்தியாவிடம் கோதுமை கேட்கும் மேலும் 12 நாடுகள்..

கோதுமை ஏற்றுமதிக்கு இந்தியா தடை விதிக்கப்பட்ட பின்பும் எகிப்துக்கு 61,500 டன் கோதுமையை ஏற்றுமதி செய்துள்ளது. எகிப்தின் கோரிக்கையை ஏற்று இந்தியாவில் இருந்து 61,000 டன் கோதுமையை

Read more