பிரம்மோஸ் ஏவுகணை அமைப்பில் பயிற்சி பெற இந்தியா வந்தடைந்த பிலிப்பைன்ஸ் வீரர்கள்..?

இந்தியாவில் பிரம்மோஸ் சூப்பர்சோனிக் குரூஸ் ஏவுகணை அமைப்புகளில் பயிற்சி பெறும் ராணுவ வீரர்களின் முதல் தொகுதியை அனுப்பும் விழாவை பிலிப்பைன்ஸ் புதன்கிழமை நடத்தியது, இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில்

Read more