ஹனிட்ராப் மூலம் இந்திய இராணுவ ரகசியங்களை திரட்ட 300 இளம்பெண்களை பணியமர்த்திய பாகிஸ்தான் உளவுத்துறை..

பாகிஸ்தான் உளவு அமைப்பான ISI, இந்தியாவில் உளவு பார்ப்பதற்காக 300 இளம் பெண்களை பணியமர்த்தியுள்ளது. சமீபத்தில் பாகிஸ்தான் உளவு பெண்ணிடம் சிக்கிய இந்திய இராணுவ வீரர் மூலம்

Read more