தனியார் நிறுவனத்தால் உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்ட ராமன்-II எஞ்சின் விரைவில் சோதனை…

இந்திய தனியார் நிறுவனமான ஸ்கைரூட் ஏரோஸ்பேஸ், ராமன் ராக்கெட் எஞ்சினின் புதிய மேம்படுத்தப்பட்ட பதிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. ராமன்-2 என பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த புதிய எஞ்சின் ராமனிம் மேம்படுத்தப்பட்ட

Read more