மோசடியில் ஈடுபட்ட 40 சீனர்கள் உட்பட 150 பேர் மீது FIR பதிவு செய்த மும்பை போலிஸ்..?

புதிய நிறுவனங்களின் பதிவு சட்டத்தை மீறி இந்திய நிறுவனங்களின் இயக்குநர்களாக மாறியதற்காகவும், முறையான நடைமுறைகளை பின்பற்றாமல் மோசடி செய்ததற்காகவும் 60 வெளிநாட்டினர் உட்பட 150 பேர் மீது

Read more