காஷ்மீரில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 7 பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை..!

ஜம்மு காஷ்மீரில் குப்வாரா, குல்காம் மற்றும் புல்வாமா மாவட்டங்களில் கடந்த 24 மணி நேரத்திற்குள் 3 பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளில் நான்கு பாகிஸ்தான் பயங்கரவாதிகள் உட்பட 7 பயங்கரவாதிகள்

Read more