ஐநாவில் இந்தியரை பயங்கரவாதியாக அறிவிக்கும் பாகிஸ்தானின் முயற்சியை இந்தியா உட்பட 5 நாடுகள் நிராகரித்தன..

இந்தியாவை சேர்ந்த கோபிந்த பட்நாயக் துக்கிவலசாவை ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பயங்கரவாத பட்டியலில் சேர்க்கும் பாகிஸ்தானின் முயற்சியை ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பாதுகாப்பு கவுன்சில் குழுவில் உள்ள

Read more

ஐநாவில் மக்கியை பயங்கரவாதியாக அறிவிக்கும் இந்தியாவின் முயற்சிக்கு தடை போட்ட சீனா..

பாகிஸ்தானை தளமாக கொண்ட பயங்கரவாதி அப்துல் ரெஹ்மான் மக்கியை உலகளாவிய பயங்கரவாதியாக பட்டியலிட ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் UNSC 1267 கமிட்டி என அழைக்கப்படும் ISIL தடைகள்

Read more