தப்ளிக் ஜமாத் அமைப்புக்கு சவுதி அரேபியா தடை.. பயங்கரவாதத்தை ஆதரிப்பதாக குற்றச்சாட்டு..

தப்ளிக் ஜமாத் அமைப்புக்கு சவுதி அரேபியா தடை விதித்துள்ளது. தப்ளிக் ஜமாத் குழுவிற்கும் அதன் பயங்கரவாதத்திற்கு வழிவகுக்கும் தவறான வழிகாட்டுதலுக்கும் எதிராக மக்களை எச்சரிக்குமாறு சவுதி அரசு

Read more