வான் இலக்குகளை தாக்கி அழிக்கும் அபியாஸ் விமான சோதனை வெற்றி..!

இன்று பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு ஒடிசாவில் அதிவேக செலவழிக்கக்கூடிய வான்வழி இலக்கு (HEAT) சோதனையை வெற்றிகரமாக நடத்தியது. அபியாஸ் சோதனை வெற்றிக்கு பாதுகாப்பு அமைச்சர்

Read more

அபியாஸ் அதிவேக வான்வழி விமானத்தை வெற்றிகரமாக சோதனை செய்த DRDO..

அதிவேகமாக செல்லக்கூடிய வான்வழி விமானத்தை DRDO வெற்றிகரமாக சோதனை செய்துள்ளது. ஒடிசாவின் சந்திப்பூரில் உள்ள சோதனை தளத்தில் இந்த அபியாஸ் விமானம் வெற்றிகரமாக சோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்

Read more