சீனாவுக்கு எதிராக இலங்கையின் கொழும்பு துறைமுகத்தில் முதலீடு செய்யும் இந்திய தனியார் நிறுவனம்..

இலங்கை தலைநகர் கொழும்பு துறைமுகத்தில் ஒரு புதிய முனையத்தை உருவாக்க இந்திய நிறுவனம் ஒன்று 700 மில்லியன் டாலர் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளன. கொழும்பு துறைமுகத்தில் சீனாவின் ஜெட்டி

Read more