இந்திய விமானப்படைக்கு ட்ரோன் எதிர்ப்பு அமைப்பை வழங்க உள்ள பிக் பேங் பூம் நிறுவனம்..

சென்னையை தளமாக கொண்ட பிக் பேங் பூம் சொல்யூஷன்ஸ் நிறுவனம், தனது ட்ரோன் எதிர்ப்பு பாதுகாப்பு அமைப்பை (ADDS) ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் இந்திய விமானப்படைக்கு வழங்கும்

Read more