கேரளாவின் பாலகோட்டில் 40 பெட்டிகளில் 8,000 ஜெலட்டின் குச்சிகள், வெடிபொருட்கள் பறிமுதல்..

கேரள மாநிலம் பாலக்காடு மாவட்டம் ஷோரனூர் 10வது வார்டு வதனம்குருஷி பகுதியில் உள்ள ஒரு குவாரி அருகே 8,000 க்கும் மேற்பட்ட ஜெலட்டின் குச்சிகள் அடங்கிய 40

Read more