இஸ்ரோவின் வரவிருக்கும் ஐந்து மிகப்பெரிய விண்வெளி திட்டங்கள்..!

இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமாக இஸ்ரோ, 2020 மற்றும் 2021 ஆகிய ஆண்டுகளில் கொரோனா தொற்றால் பெரிய அளவில் செயற்கைகோள்களை செலுத்தாத நிலையில், தற்போது வரவிருக்கும் ஆண்டுகளில்

Read more