ப்ராஜெக்ட் 17ஏ திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்ட INS துனகிரி போர்கப்பலை நாட்டுக்கு அர்பணித்தார் ராஜ்நாத்சிங்..

ப்ராஜெக்ட் 17ஏ திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்ட நீலகிரி வகையை சார்ந்த INS துனகிரி போர் கப்பலை பாதுகாப்பு துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங் இன்று கொல்கத்தாவில் ஹூப்ளி ஆற்றில்

Read more