இந்திய இராணுவத்திற்கு 100 ஹோவிட்சர்களை வழங்க உள்ள பாரத் ஃபோர்ஜ்..?

இந்திய இராணுவத்திற்கான இரண்டு ஹோவிட்சர்கள் உற்பத்தியாளர்களில் ஒருவரான பாரத் ஃபோர்ஜ் நிறுவனம், இந்திய இராணுவத்திற்கு முதல் ஆண்டில் 100 ATAGS ஹோவிட்சர்களை வழங்க தயாராக இருப்பதாக கூறியுள்ளது.

Read more