அணு சக்தி திறன் கொண்ட அக்னி பிரைம் ஏவுகணையை வெற்றிகரமாக சோதனை செய்த DRDO..

அக்னி வகை ஏவுகணைகளின் புதிய தலைமுறை ஏவுகணையான அக்னி பிரைம் பாலிஸ்டிக் ஏவுகணையை DRDO இன்று வெற்றிகரமாக சோதனை செய்துள்ளது. ஒடிசாவின் ஏபிஜே அப்துல்கலாம் தீவில் இந்த

Read more