உள்நாட்டு ஆயுதங்கள் மூலம் நாம் எதிர்கால போர்களில் வெற்றி பெற முடியும்: இராணுவ தளபதி

பாதுகாப்புத்துறையில் உள்ள இந்திய நிறுவனங்களுக்காக நடத்தப்பட்ட DefExpo2022ல் பேசிய இந்திய இராணுவ தளபதி ஜெனரல் மனோஜ் பாண்டே, உள்நாட்டு ஆயுத அமைப்புகள் மூலம் எதிர்கால போர்களை நாம்

Read more