சீன ஆய்வகத்தில் தான் கொரோனா வைரஸ் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது..? பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்றத்தில் அலினா சான் தகவல்..

கொரோனா வைரஸ் சீன ஆய்வகத்தில் இருந்து உருவாகி இருக்கலாம் அல்லது கசிந்திருக்கலாம் என ஹார்வர்ட் விஞ்ஞானி டாக்டர் அலினா சான் பிரிட்டிஷ் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தின் போது தெரிவித்துள்ளார்.

Read more