கிர்கிஸ்தான் நாட்டிற்கு ஜெய்சங்கர் சுற்றுப்பயணம்.. ஆப்கானிஸ்தான் பிரச்சனை குறித்து விவாதிப்பு..

நான்கு நாட்கள் சுற்றுப்பயணமாக வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் மத்திய ஆசிய நாடுகளான கிர்கிஸ்தான், கஜகஸ்தான் மற்றும் ஆர்மீனியா ஆகிய நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார். முதலாவதாக ஞாயிறு அன்று

Read more