சீனாவுக்கு எதிராக இருதரப்பு பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்ட ஜப்பான் மற்றும் ஆஸ்திரேலியா..!

சீனா மற்றும் வடகொரியா ஆகிய நாடுகள் பெரும் அச்சுருத்தலாக இருக்கும் நிலையில் ஜப்பான் மற்றும் ஆஸ்திரேலியா இடையே புதிய இருதரப்பு பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் இன்று கையெழுத்தானது. ஆஸ்திரேலியாவின்

Read more