சீனாவின் உதவியுடன் பாலிஸ்டிக் ஏவுகணையை உருவாக்கி வரும் சவுதி அரேபியா..?

அமெரிக்காவின் உளவுத்துறையின் அறிக்கையின் படி, சவுதி அரேபியா சீனாவின் உதவியுடன் தொழிற்நுட்ப பரிமாற்றத்தின் மூலம் தனது சொந்த ஏவுகணை ஒன்றை உருவாக்கி வருவதாக கூறியுள்ளது. சவுதி அரேபியாவின்

Read more