பாகிஸ்தானில் 2,300 ஆண்டுகள் பழமையான புத்த கோவில் கண்டுபிடிப்பு..

பாகிஸ்தானில் 2,300 ஆண்டுகள் பழைமையான புத்த கோவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது இஸ்லாமிய தேசமாக இருக்கும் பாகிஸ்தானில், பாகிஸ்தான் மற்றும் இத்தாலிய தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இணைந்து வட மேற்கு

Read more