பூடான் சீனா இடையே ஒப்பந்தம்.. உன்னிப்பாக கவனித்து வரும் இந்தியா..

பூட்டானும் சீனாவும் எல்லை தொடர்பான பிரச்சனைகளில் பேச்சுவார்த்தையை துரிதப்படுத்த “மூன்று படி சாலை வரைப்படம்” என்ற ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளனர். இதனை உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாக வெளியுறவு அமைச்சக

Read more