போதைப்பொருள் வழக்கு: ஷாருக்கானின் அனைத்து விளம்பரங்களையும் நிறுத்திய BYJU’S நிறுவனம்..

ஷாருக்கானின் மகன் ஆர்யன் கான் போதை பொருள் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டதை அடுத்து ஷாருக்கான் உடனான அனைத்து ஒப்பந்தம் மற்றும் விளம்பரங்களை கல்வி நிறுவனமான BYJU’S நிறுவனம்

Read more