பாகிஸ்தானுக்கு அதிநவீன போர்கப்பல் மற்றும் கப்பல் எதிர்ப்பு ஏவுகணையை வழங்கியுள்ள சீனா..

இந்திய கடற்படையை எதிர்கொள்ளும் வகையில் பாகிஸ்தானுக்கு அதிநவீன போர்கப்பலை சீனா வழங்கியுள்ளது. ஷாங்காய் நகரில் நடந்த விழாவில் இந்த அதிநவீன போர் கப்பல் பாகிஸ்தானிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டதாக CSSC

Read more