மீண்டும் ஒரு பனிப்போர் ஏற்படும்.. சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் எச்சரிக்கை..

APEC எனப்படும் ஆசியா-பசிபிக் பொருளாதார ஒத்துழைப்பில் பேசிய சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் இந்தோ-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் நிலவும் பதற்றத்தினால் மீண்டும் ஒரு பனிப்போர் உருவாகும் என எச்சரித்தார்.

Read more