இந்தியாவின் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசியை செலுத்தி கொண்டேன்: ஐநா பொதுச்சபை தலைவர் அப்துல்லா ஷாகித்

இந்தியாவின் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசியை செலுத்தி கொண்டதாக ஐநா பொதுச்சபை தலைவர் அப்துல்லா ஷாகித் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் பல உலக நாடுகளுக்கும் இந்தியாவின் கோவிஷீல்டு தடுப்பூசி கிடைத்துள்ளதாக அவர்

Read more