மின்சார வாகனங்கள் உற்பத்திக்காக இந்தியாவில் 530 மில்லியன் டாலர் முதலீடு செய்ய உள்ள ஹூண்டாய் நிறுவனம்..

தென்கொரியாவின் ஹூண்டாய் மோட்டார் நிறுவனம் இந்தியாவில் 2028 ஆம் ஆண்டுக்குள் ஆறு மின்சார வாகனங்களை அறிமுகப்படுத்த 530 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் முதலீடு செய்ய உள்ளதாக அந்நிறுவனம்

Read more

மின்சார வாகனம் மற்றும் சார்ஜிங் துறையில் 2 பில்லியன் டாலர் முதலீடு செய்ய உள்ள டாடா..

அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளில் டாடா மோட்டார்ஸ் மின்சார வாகனங்கள் உற்பத்திக்காக 15,000 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்ய உள்ளனர். இந்தியாவில் மின்சார வாகனங்கள் உற்பத்தி அதிகமாகி வருவதால்

Read more