இந்தியா அமெரிக்கா இடையே போர் பயிற்சி.. போர் பயிற்சியில் மெட்ராஸ் படை வீரர்கள்.. இலங்கையுடன் நிறைவு..

இந்திய மற்றும் அமெரிக்க இராணுவம் இணைந்து EX YUTH ABHYAS 21 என்ற இராணுவ பயிற்சியை மேற்கொள்ள உள்ளனர். ஏற்கனவே குவாட் கூட்டமைப்பில் உள்ள நாடுகளுடன் கடல்

Read more