இந்தியாவின் ஏற்றுமதி முதல்முறையாக 100 பில்லியன் அமெரிக்க டாலரை கடந்து சாதனை..

இந்தியாவின் ஏற்றுமதி செப்டம்பர் மாதத்துடன் முடிவடைந்த காலாண்டில் 100 பில்லியன் அமெரிக்க டாலரை கடந்து சாதனை படைத்துள்ளது. ஒரு காலாண்டில் மட்டும் இந்தியாவின் ஏற்றுமதி 100 பில்லியன்

Read more

உலகிலேயே அதிக அளவில் அரிசி ஏற்றுமதி செய்து புதிய சாதனை படைத்த இந்தியா..

இந்த வருடம் இந்தியா அரிசி ஏற்றுமதியில் மற்ற நாடுகளை பின்னுக்கு தள்ளி முதலிடத்தில் உள்ளது. இது உலக அளவில் மொத்த ஏற்றுமதியில் 45 சதவீதம் ஆகும். அரிசி

Read more