ஹைதியில் அமெரிக்க கிறிஸ்துவ மிஷினரிகள் கடத்தல்.. பதற்றத்தில் உலக நாடுகள்.

கரிபியன் நாடான ஹைடியில் 18 கிறிஸ்துவ மிஷினரிகள் கடத்தப்பட்டுள்ளது உலக நாடுகள் இடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. கடத்தப்பட்ட 17 கிறிஸ்துவ மிஷினரிகள் அமெரிக்காவை சேர்ந்தவர்கள். ஒருவர்

Read more