அதிவேக வான்வழி இலக்கு HEAT அபயாஸ் ட்ரோன் சோதனையை வெற்றிகரமாக நடத்திய DRDO..

பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு (DRDO) உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்ட அதிவேக வான்வழி இலக்கு (HEAT) அபயாஸின் விமானச்சோதனையை நேற்று வெற்றிகரமாக நடத்தியது. ஒடிசாவின் சந்திப்பூரில் உள்ள

Read more