இஸ்லாம் மதத்தில் இருந்து இந்து மதத்திற்கு மாறினார் இந்தோனேசிய முதல் ஜனாதிபதியின் மகள்..

இந்தோனேசியாவின் முதல் ஜனாதிபதியான சுகர்னோவின் மகள் சுக்மாவதி சுகர்ணோபுத்ரி செவ்வாய் அன்று முறைப்படி இஸ்லாம் மதத்தில் இருந்து இந்து மதத்திற்கு மாறினார். சுக்மாவதி சுகர்ணோபுத்ரி(70) அவரது சொந்த

Read more

இஸ்லாம் மதத்தில் இருந்து இந்து மதத்திற்கு மாற உள்ளதாக இந்தோனேசிய முதல் ஜனாதிபதியின் மகள் அறிவிப்பு..

இந்தோனேசியாவின் முதல் ஜனாதிபதியான சுகர்னோவின் மகள் சுக்மாவதி சுகர்ணோபுத்ரி இஸ்லாம் மதத்தில் இருந்து இந்து மதத்திற்கு மாற உள்ளதாக அறிவித்துள்ளார். இதற்கான ஏற்பாடுகள் அவரது குடும்பத்தின் பூர்வீக

Read more