ஆப்பிள் விவசாயத்தில் லாபம் பார்க்கும் மகாராஷ்ட்ரா விவசாயி..

குளிர் பிரதேசத்தில் மட்டுமே வளரக்கூடிய ஆப்பிள் மரங்களை வெப்ப மண்டலமான மகாராஷ்ட்ராவில் உள்ள ஒரு விவசாயி ஆப்பிள் விவசாயத்தில் அதிக லாபம் பார்த்து வருகிறார். 27 வயதான

Read more