இலங்கைக்கு உள்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த இந்தியா கடன்.. சென்னையில் தயாரிக்கப்பட்ட இரயில் பெட்டிகள் இலங்கை சென்றது.

இலங்கைக்கு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் சென்னை ICF தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்பட்ட 20 பயணிகள் ரயில் பெட்டிகளை இந்திய ரயில்வே இலங்கை ரயில்வேக்கு வழங்கி உள்ளது. இலங்கையின் உள்கட்டமைப்பின் வளர்ச்சிக்காக

Read more