நான்காவது ஸ்கார்பியன் வகை நீர்மூழ்கி கப்பலான INS வேலா.. நவம்பர் 25 முதல் தனது பணியை துவங்க உள்ளது.

இந்திய கடற்படையின் நான்காவது ஸ்கார்பியன் வகை நீர்மூழ்கி கப்பலான ஐஎன்எஸ் வேலா நாளை முதல் தனது பணியை துவங்க உள்ளது. இதுவரை மூன்று நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் பணியில்

Read more

இந்தியாவில் கட்டமைக்கப்பட்ட INS வேலா நீர்மூழ்கிக்கப்பல் இந்திய கடற்படையில் இணைக்கப்பட்டது.

கல்வாரி வகையை சேர்ந்த ப்ராஜெக்ட் 75 திட்டத்தின் கீழ் கட்டமைக்கப்பட்ட நான்காவது ஸ்கார்பியன் நீர்மூழ்கி கப்பலான INS வேலா நேற்று இந்திய கடற்படையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. ப்ராஜக்ட் 75

Read more