இஸ்ரேலிடம் இருந்து 2 புதிய ஹெரான் TP ட்ரோன்களை வாங்கிய இந்திய இராணுவம்..

இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் இஸ்ரேலிடம் இருந்து 4 புதிய ஹெரான் TP ட்ரோன்களில் இரண்டை இந்திய இராணுவம் பெற்றுள்ளது. கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு சீனா உடனான

Read more