பாகிஸ்தானின் போர் விமானத்தை வாங்க உள்ள அர்ஜென்டினா..? எந்த விமானம் தெரியுமா..?

பாகிஸ்தானின் ஜேஎப்-17 தண்டர் போர் விமானத்தை அர்ஜென்டினா வாங்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. பாகிஸ்தான், சீனா கூட்டு தயாரிப்பான ஜேஎப்-17 தண்டர் விமானத்தை வாங்க அர்ஜென்டினா 664

Read more